وصایای ماندگار

 

اخلاقِ اسلامی در زمین ورزش

شهید فرزاد سلیمانیان

  • برادران عزیز، از همۀ شما انتظار دارم که به علی، علیه السّلام، اقتدا کنید و در زمین ورزشی، اخلاق اسلامی را سرلوحه و سرمشقِ خود قرار دهید. یک پیروزی آنقدر شما را خوشحال نکند که از خدا غافل شوید، یک شکست [هم] باعث افسردگی بیش از حدّ شما نشود؛ بلکه در همه حال باید حالت تعادل داشته و تمام کارها را مشیّتِ الهی بدانید، چه شکست و چه پیروزی را.[۱]

 

تربیت بدنی را اصلاح کنید

شهید حسن امجدی

  • به خون شهیدان بیشتر توجه کنید و از مسئولینِ آموزش و پرورش می‌خواهم تربیت بدنی را زودتر اصلاح کنند.[۲]

 

جوانانِ حزب الله، ورزشی شوید

شهید خسرو (مهدی) ملک‌قصابی

  • ذهنِ جوانانِ حزب الله به جامعۀ ورزش معطوف باشد. بسیج هم واردِ صحنه شود و با دادنِ تیم در رشته‌های مختلف، دست [رد] بر سینۀ همۀ منافق‌صفتان بزند[۳]….

 

ورزش را صرفاً یک سرگرمی نپندارید

شهید نادر حسندوخت

  • … و حتّی درمیادینِ ورزش، ورزش را جهت سرگرمی نشمارند، بلکه آن را جزو اصولِ بدن‌سازی و آمادگی جسمی و روحی و اتّحادِ میانِ خود بدانند و یادی نیز هنگام کار، در زمینِ ورزش از ما کنند.[۴]

 

ورزشکاران، علیه نفس خود، قهرمان باشید

شهید رضا ابرهیم‌پور

  • وصیّتِ دیگرِ من به ورزشکاران این است: برادارنِ من، اگر ورزش می‌کنید و ورزشکار هستید، قهرمانی باشید با خضوع و خشوع؛ قهرمانی باشید علیه نفسِ خویش. ورزشکاری که فکر و ذهنش با خدا باشد، پیروز است.[۵]

 

 

[۱] . همو، رسم دوستی، دفتر ششم، ص۴۳

[۲] . امیدی، رسولان آشنا، دفتر پنجم، صص۲۷ـ۲۸

[۳] . همو، آیین پاسداری، دفتر نهم، ص۶۷

[۴] . همان، ص۲۵

[۵] . امیدی، کلمات بیداری، دفتر هشتم، ص۵۵

مهر ۱۳, ۱۳۹۴
6599625783912125640

ورزش و وزرشکار

  اخلاقِ اسلامی در زمین ورزش شهید فرزاد سلیمانیان برادران عزیز، از همۀ شما انتظار دارم که به علی، علیه السّلام، اقتدا کنید و در زمین […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
6599625783912125640

وحدت

  از عواملِ اختلاف بپرهیزید شهید علی‌محمّد اصغری از اختلاف بپرهیزید که مزۀ آن را چشیدیم و از عواملِ اختلاف، احتراز کنید. از غیبت، تهمت، افترا، […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
6599625783912125640

نماز

  آثارِ نماز جمعه شهید محسن اباذری … و نماز جمعه را ترک نکنید، زیرا این نماز جمعه سنگری است [برای] عرضه کردن ارزش‌های اسلامی و […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
6599625783912125640

مسئولیت ها

  اساسِ تقوا، پذیرفتنِ مسئولیت‌ها شهید طهماسب شیخ حسنی بدان که رهایی از تیرگی‌های دنیا، همانا در تقواست و بدان که اساسِ تقوا بر پذیرفتنِ مسئولیّت‌هاست […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
6599625783912125640

فرصت شناسی

  دانشگاه را از نیروهای فعّال پر کنید شهید احمد متّقی مریدانی دانش‌آموزان را مقیّد به اسلام کنید تا علمشان را در خدمت اسلام قرار دهند. […]