6599625783912125640
علم و آموختن
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
6599625783912125640
مسئولیت ها
مهر ۱۳, ۱۳۹۴

فرصت شناسی

6599625783912125640

 

دانشگاه را از نیروهای فعّال پر کنید

شهید احمد متّقی مریدانی

  • دانش‌آموزان را مقیّد به اسلام کنید تا علمشان را در خدمت اسلام قرار دهند. نکند از وجود نیروهای فعّال آمریکا و شوروی، دکتر تهیّه کنید! دانشگاه را از نیروهای فعّال پر کنید تا دانشگاهِ ما پناهگاه نفاق و الحاد نباشد.[۱]

 

فرصت را غنیمت شمردید

شهید اسدالله احمدنیای مطلق

  • اگر خودتان بخواهید، باید فرصت را غنیمت شمرد و دل را به خدا سپرد و همواره به یاد او بود … باید ابتدا به سراغِ قلبمان برویم و زنگارها را بشوییم و حسد، کینه، بغض، ریا، دروغ، غیبت و تهمت را از خودمان بشوییم و از همین جا، آینده‌ای درخشان برای خودمان پی بریزیم.[۲]

 

[۱] . امیدی، رسم دوستی، دفتر ششم، ص۲۲۹

[۲] . همان، ص۳۲

دیدگاههای بسته شده