6599625783912125640
نماز
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
6599625783912125640
ورزش و وزرشکار
مهر ۱۳, ۱۳۹۴

وحدت

6599625783912125640

 

از عواملِ اختلاف بپرهیزید

شهید علی‌محمّد اصغری

 • از اختلاف بپرهیزید که مزۀ آن را چشیدیم و از عواملِ اختلاف، احتراز کنید. از غیبت، تهمت، افترا، دروغ، سوءظن و … [دوری کنید] و همچنین با افرادی که به این آتشِ خانمان‌برانداز دامن می‌زنند، همنشین نگردید مگر [آنکه] آن‌ها را از عملِ بدِ خویش برحذر دارید.[۱]

 

اگر اتحاد داشته باشید، کسی نمی‌تواند مقابلِ شما بایستد

شهید امیدرضا آگاه

 • …اگر شما چهار برادر با یکدیگر اتّحاد و وحدتِ کلمه داشته باشید، کسی نمی‌تواند مقابلِ شما بایستد لذا از شما می‌خواهم که [جای] دیگر افرادِ اجتماع را [پر کنید و] جای خالی برای دشمن نگذارید که نفوذ کند.[۲]

 

تمامِ اختلافات از شیطان است

شهید عبدالرّسول صفری

 • وحدت را حفظ کنید، وحدت را! تمامِ اختلافات از شیطان است. شیطان را از خود دور کنید، از وجودِ خودتان، نه کسِ دیگر.[۳]

 

خود را مانندِ قومِ نوح، دچارِ عذاب نکنید

شهید ولی‌الله تدیّن

 • امّتِ دلاور، با هم، امّتِ واحده باشید و به این آیۀ شریفه «وَ اعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا»[۴]توسّل بجویید و [بدانید که] هر گونه تفرقه می‌تواند به ما ضربه بزند و می‌زند؛ پس اگر شما پیروزی را طالبید، باید وحدتِ کلمه را حفظ نمایید و قلب‌ها را تزکیه کنید. بیایید از ریا دور باشیم و نگاه‌ها را پاک کنید. خود را مانندِ قومِ نوح، دچارِ عذاب ننمایید. به انقلاب و امام و مسئولینِ این حکومت با چشمِ بصیرت نگاه کنید.[۵]

 

دست از گروه‌گرایی، باندبازی و تفرقه بردارید

شهید همایون نصیری هرچگانی

 • سعی کنید با هم، با محبّت و با صدق و صفا برخورد کنید و تفاهمِ فکری داشته باشید و دست از گروه‌گرایی و باندبازی و تفرقه بردارید که شکستِ ما آن روز است که، خودمان دچارِ اختلاف شویم؛ ولی از دشمنِ خارجی بیمی نیست….[۶]

 

دعای وحدت بخوانید

شهید رمضان‌علی بارپازی خوراستگانی

 • بعد از دفن کردنم، تمام دوستان در مزارم حاضر شوید و دعای وحدت را با هم بخوانید. ای دوستان، از شمامی‌خواهم که مبادا امام را تنها بگذارید.[۷]

 

نماز جمعه، سبب وحدت

شهید مجید اصغرزاده سخاوت

 • همچنین [با] شرکت در نماز جمعه و دعای کمیل، وحدت خود را حفظ و کامل‌تر کنید و در جلو دشمنان همچنان استوار باشید.[۸]

 

وحدت داشته باشید تا دست به سوی شرق و غرب دراز نکنیم

شهید محمّد افشاری

 • در هر جا که هستید، وحدت خود را نشان دهید. ما انقلاب کرده‌ایم برای پیاده کردن انقلاب و اسلام، اگر یک روز [در] فلان چیز، کمبود بود، ناراحت نشوید و سر مسئولین جیغ و داد نزنید که آن‌ها مجبور شوند، دست به سوی کشورهای خارجی دراز کنند و ما را به سوی شرق و غرب، وابسته سازند.[۹]

 

وحدت را حفظ کنید

شهید کمال امینی

 • امت حزب الله، هرگز امام را رها نکنید و همیشه پشتیبانِ ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت اسلامی نرسد. اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید که عامل پیروزی در برابر قدرت شوروی و آمریکاست.[۱۰]

 

وحدت و انسجام، رمز پیروزی

شهید قاسم زکی‌زاده نی‌نی

 • همیشه به یاد داشته باشید که به گفتۀ امام عزیزمان، این وحدت و انسجام است که شما را به این پیروزی رسانید. در تمام موارد، دست به ریسمانِ الله بزنید و از تفرقه بپرهیزید.[۱۱]

 

وحدت و تفرقه، عواملِ پیروزی و شکست

شهید رضا ملک‌پور ورنوسفادرانی

 • اینک نیز اماممان، مسلمانان را دعوت به وحدت و امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. باید باشند گروهی که لبیک به ندای امام گویند و وحدت را حتی به قیمتِ رفتنِ آبروی خود، حفظ کنند که پیروزی‌های ما از وحدت و شکست‌هایمان از تفرقه است.[۱۲]

 

وحدت، رمز پیروزی

شهید حبیب ابهری ایرانق

 1. برادران و خواهران، … اگر واقعاً دلتان برای ملت می‌سوزد، بیایید رمز پیروزی به دست آوریم؛ یعنی همان وحدت را به دست بیاوریم. موقعی که ملت ما انقلاب می‌کرد چه عامل مهم[ی] باعث پیروزی ملت شد؟ مگر در درورۀ انقلاب، همه یک صدا نمی‌گفتیم: «مرگ بر شاه، درود بر خمینی».[۱۳]

 

شهید علیرضا محمّدبیگی

 1. رمزِ وحدت بود که ما را به اینجا رسانید که به قول علی، علیه السّلام، در نهج البلاغه: «جمعیّتِ متفرّق، چون گوسفندان، از هم جدایند که عاقبت، طعمۀ گرگ خواهند شد».[۱۴]

 

 

[۱] . همو، آیین پاسداری، دفتر نهم، ص۳۶

[۲] . همان، ص۲۳

[۳] . همان، ص۳۰

[۴] . آل عمران/۱۰۳، و همگی به ریسمانِ خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.

[۵] . امیدی، آیین پاسداری، دفتر نهم، ص۴۰

[۶] . همان، ص۴۹

[۷] . سیف‌زاده، وحدت، دفتر اول، ص۱۰۵

[۸] . همان، صص۷۲ـ۷۳

[۹] . سیف‌زاده، وحدت، دفتر اول، ص۱۰۲

[۱۰] . همان، ص۳۶

[۱۱] . امیدی، رسم دوستی، دفتر ششم، صص۱۶۹ـ۱۷۰

[۱۲] . همو، آیین پاسداری، دفتر نهم، ص۴۹

[۱۳]. سیف‌زاده، وحدت، دفتر اول، ص۳۵

[۱۴] . امیدی، آیین پاسداری، دفتر نهم، ص۴۸

دیدگاههای بسته شده