1326319507604240_orig
آسیب شناسی اجتماعی
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
1326319507604240_orig
باید ها
مهر ۱۳, ۱۳۹۴

آسیب شناسی سیاسی

1326319507604240_orig

 

نقشۀ شوم دشمنان برای دانشگاهیان

امام خمینی (ره):

  • و اما در دانشگاه،  نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش‌های خودی منحرف کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینان، انتخاب و برسرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه می‌خواهند.[۱]

 

رئیس جمهور و نمایندگان مجلس از چه طبقه‌ای باشند؟

امام خمینی (ره):

  • و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند.[۲]

 

 

[۱] . همان، ص۱۷

[۲] . صحیفۀ انقلاب، ص۱۹

دیدگاههای بسته شده