1326319507604240_orig
باید ها
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
1326319507604240_orig
رمز موفقیت و رسیدن به سعادت
مهر ۱۳, ۱۳۹۴

حقیقت ها

1326319507604240_orig

 

مرگ شرافتنمدانه بهتر از زندگی اشرافی زیر پرچم شرق و غرب

امام خمینی (ره):

  • من هم امروز به یاد آن شهیدِ راه خدا [مرحوم مدرّس (ره)] به شما برادران مؤمن عرض می‌کنم اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچمِ ارتش سرخ شرق و سیاه غرب، زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم.[۱]

 

[۱] . همان، ص۳۰

دیدگاههای بسته شده