• خیابان ولیعصر- خیابان فیاضی(فرشته)- جنب مسجد فرشته- دفتر کانون فرهنگی مسجد فرشته

  • تلفن :  ۳ , ۲۲۶۶۹۵۵۲  -۰۲۱